سولفات مس یک میکروب کش موثر است که برای کنترل جلـبک ها از جمله جلبک های رشته ای در استخرهای پرورش ماهــی استفاده میشود.چراکه حضــور جـلبک باعــث ایجــاد طعم و مـزه نامطلــــوب بخصوص در گربه ماهی میشود.مـــس همچنین بیشــتر انگل های خارجی ماهی را کنترل خواهد کرد. برای استفاده از ســـولفات مس برای پرورش ماهی ابتدا باید میزان قلیاییت آب را حساب کرد و پس از محاسبه سولفات مس مورد نیاز، آن را در آب حــل کــرد و ســـپس به استخر اضافه کرد.مصرف سولفات مس در مقایسه با ســــایر روش های ضدعفونی نسبتا ارزان هستند. غــلظت زیاد ایــن مـــاده در آب باعث مســـمومیت و مــرگ ماهی میشود.

نکـــته قابل توجــه این است که باید مراقب بود تا غلظت سولفات مس در درون آب بیــــش از حد مجاز نباشد، زیرا باعث مسمومیت و مرگ ماهی میشود.

مزایای استفاده از سولفات مس در استخر ماهی

  • کاهش سریع تر فراوانی جلبک هایی که باعث ایجاد طعم و مزه نامطلـــوب در ماهی میشود.
  • کنترل رشد انواع جلبک ها در استخر
  • امکان حل شدن کامل آن در اســتخر نســـبت به دیگــر مواد
  • قیمت مناسب و هزینه کمتر در مــقایســـه با مــــواد دیگـر
  • دارای مواد آلی کمتر برای جلوگیری از مســمومیت بیشـــتر ماهی ها نسبت به دیگر مواد مجاز مصرفی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *