از آنجاییکه مس نقش زیادی در بهـبود فرآیند رشـد و انجام واکــنش های حیاتی طیور دارد، اسـتفاده به اندازه آن بسته به سن و شــرایط تولید میتواند تاثیر به سزایی در تولید مـطلوب و اقتصادی آن داشـته باشد. مس از جمله مواد ضـــروری است که در بسیاری از اتفـــاقات درون بدن به صـورت غیرمســتقیم نقش دارد، که تاثــیر بســــزایی در ســیستم ایمنی پرندگان دارد.نیاز پرندگان در زمــان آلودگــــی های عفونی اقزایش می یابد.معمولا برای افزایش سلامـــت جوجـه ها سطوح مس را افزایش میدهند.کمبود مس باعث کاهش سیستم ایمنی جوجه ها میشود.

استفاده از سولفات مس در جـیره، کلســـترول تخـم مرغ را کاهـش میدهد و باعث کاهــش جمــعیت میکروبی و افزایش میزان رشد و ضــریب تغذیه طیور میشود.عنصر مـــس به همــراه آهــن تشــکیل هموگلوبین و فرآیند خون سازی و افزایش رشد تاثیر دارد.این مـاده یک ریزمغذی ویژه در فرآیند تولید انرژی در سلول و متابولیســم دارد.

کمبود مـس در پرنده هایــی با پر و بال رنگی میتواند باعث بـی رنگ شدن و شــکننده شدن پرها شــود بطوریکه به راحــتی از بدن جــدا میشود.

بنابراین ضرورت دارد تا این عناصر در مقادیر مناســب و هـــمـچنین با استفاده از منابع قابل دسترس برای طیور تامـین شود.معمــولا در خـــوراک دام و طــیور سولفات مس بدون اسـید نیتریک برای تامـین عنصر مس در جـــیره غـذایی حیوان استفاده میشود. شایان به ذکر است که حضور اسید نیتریک در تهیه ســـولفات مـــس دام و طــیور (حیوانی) به طور کلی باعث ایجـاد خســارات جــبران ناپذیری میشود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *