کـــــاربرد ســـولفات مـــس پنج آبه در فلـوتاســــیون خاک معــــدنی و نقش سولفات مس در فرآوری مواد معدنی به عـــنوان فعــال کننده کاملاً شناخته شده است. از سولفات مس در فلوتاسیون مـواد معدنی مختلفی استفاده می‌شود تا بتوان مواد شیمیایی را با درصد بسـیار بالا از سنگ معدنی آنها به روش شناورســـازی جدا کرد. عوامـل مختلفـــی مانند تنظیم PH محیط، نوع کلـــکتور و کف ســاز نیز در اســـتخراج مواد معدنی با فلوتاسیون سولفات مس موثرند.

نقش ســـولفات مس ۲۴ درصد در فرآیند تعلیق سازی به عنوان فعـال کننده است که باید مقدار دقیق آن در دستگاه فلوتاسیون تعیین شود. در غیر این صورت نه تنها نتیجه ای نخواهد داشت بلکــه ممکن است به ستون فلوتاسیون یا فرآیند شـــناورسازی آسیب رسـانده و موجــب ضرر مالی شود.

 

تعیین مقدار دقیق سولفات مس مورد استفاده به عنوان فعال کننده در شناورسازی مواد معــدنی مانند ســرب، روی، کبالــت و طلا توســـط مهندسین اندازه گیری شده و به اپراتور اعلام می شود. در صورتـی که از تجهیزات فلوتاسیون پیشرفته استفاده شود معمولاً اپراتور می تواند مقدار مورد نیاز سولفات مس را برای دستگاه تعـــیین کرده و در نتیجــه خود مدار فلوتاسیون به طور اتوماتیک سولفات مس مورد نیاز را به پالپ اضافه کند.

پس از تزریق، سولفات مس به صورت یک لایه فیلم روی سولفـید روی یا کبالت قرار گرفته و آنها را به صورت کف از پالــپ جدا می کند. سولفات مس مصرف شده به شکل سولفید مس در می آید و رســوب می کند به این روش فلوتاسیون مستقیم می گویند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *