دانلود کاتالوگ

مناسب ترین شرایط نگهداری:

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قرارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود.

وظایف مس :

در سنتزهموگلوبین ، ساختمان آنزیم های تنفس سلولی ، تشکیل مو و پشم ، باروری و در رشد نقش دارد.

علائم کمبود :

کم خونی ، کاهش رشد، بی اشتهایی ، کاهش تولید شیر ، کاهش ضریب تبدیل ، ریزش مو و پشم ، تغییر شکل استخوان ها ، آنوریسم آئورت ، هیپروتروفی قلب.

مناسب ترین شرایط نگهداری :

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد ، از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود.

وظایف آهن :

در سنتزهموگلوبین ، ساختمان آنزیم های تنفس سلولی ، افزایش ضریب تبدیل غذائی و در رشد نقش دارد.

علایم کمبود :

کاهش رشد، بی اشتهایی ، کاهش تولید شیر ، کاهش تولید تخم مرغ.

مناسب ترین شرایط  نگهداری

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود.

وظایف منیزیم:

تسکین دهنده درد بدن ، سلامتی دست ها و پاها ، ضد التهاب ، ضدعفونی کننده

علائم کمبود :

اختلال در تولید انرژی در بافت های بدن ، تولید امواج عصبی ماهیچه ها ،ناهماهنگ و بدون تعادل راه رفتن ، لرزش عضلات ، انقباضات غیر ارادی شدید ،در بعضی از موارد منجربه مرگ.

مناسب ترین شرایط  نگهداری

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود

وظایف منگنز :

ممانعت از بیماری پروزیس ،کنترل گلوکونئوژنز ، رشد استخوان ها ، فعال کننده بعضی از آنزیم ها ، در شکل گیری پوسته تخم مرغ و باروری نقش دارد.

علایم کمبود :

تلفات جنینی ، کندرودیسترفی استخوان ها ، رشد ناکافی استخوان ها ، تغییر شکل سر ، پردرآوری غیر طبیعی

مناسب ترین شرایط  نگهداری

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود

وظایف کبالت :

از عوامل رشد  ، تشکیل جنین  ، متابولیسم قند ها ، نقش در خون سازی ، و کمک به سنتز ویتامینB12

علائم کمبود :

کم خونی ، کاهش اشتها،عدم رشد ، کاهش ضریب تبدیل غذائی

مناسب ترین شرایط  نگهداری :

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود

وظایف بی کربنات سدیم :

به منظور تامین سدیم و تنظیم الکترولیتها ، عبور مایعات غشا ، از عوامل هضم و جذب ، ضد اسیدوز ، عامل ضد استرس در گرما ، افزایش چربی شیر ، دارای خاصیت بافری ، کاهش احتمالی رطوبت بستری .

علایم کمبود :

تاخیر در رشد ، کاهش تولید تخم مرغ ، دهیدراتاسیون ، ناتوانی اعصاب و عضلات ، در بعضی از موارد مرگ.

مناسب ترین شرایط  نگهداری  :

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود

وظایف اکسید منیزیم:

دارای خاصیت بافر در تغذیه گاو شیری و نیز مو جب ذافزایش چربی شیر می گردد و ممانعت بیماری تتانی در دام ، رشد استخوان ها ،متابولیسم قند ها ، فعال کننده بعضی از آنزیم ها ، همکاری در متابولیسم کلسیم ، ممانعت از تشنجات عصبی در دام و در شکل گیری پوسته تخم مرغ.

علائم کمبود :

عوارض ناگهانی در رشد ، تشنج ، تحریکات عصبی و عضلانی ، مرگ و میر ، کاهش تولید تخم مرغ ، افزایش رسوب کلسیم در سرخرگ و سیاهرگ.

مناسب ترین شرایط  نگهداری:

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود

وظایف اکسید روی :

در تبادلات تنفسی ، ممانعت از تورم مفاصل ، تشکیل بافت اپی تلیال ، رشد استخوان ها ، تولید تخم مرغ ، جذب پروتئینی ، فعال کندده بعضی از آنزیم ها ، در فعالیت های تولید مثلی ، پیشگیری از بیماری پاراکراتوزیس ( اختلال پوستی ) نقش دارد.

علائم کمبود :

تلفات جنینی ، اختلاف در تشکیل لگن ، کاهش رشد ، فقدان بال و پا ، رشد ناکافی چشم .

مناسب ترین شرایط  نگهداری:

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود

مناسب ترین شرایط  نگهداری:

انبار مسقف ، خشک و خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش مستقیم نور خورشید ، قر ارگیری حداقل 10 کیسه ( به منظور از کلوخه شدن ) بر روی پالت ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه پس از مصرف، دور از مواد اکسید کننده مانند ترکیبات کلرات ، نیترات و نیتریت قرار گیرد.

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگیری گردد. از دستکش و لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود

وظایف  روی :

در تبادلات تنفسی ، ممانعت از تورم مفاصل ، تشکیل بافت اپی تلیال ، رشد استخوان ها ، تولید تخم مرغ ، جذب پروتئینی ، فعال کننده بعضی از آنزیم ها ، در فعالیت های تولید مثلی ، پیشگیری از بیماری پاراکراتوزیس ( اختلال پوستی ) نقش دارد.

علائم کمبود :

تلفات جنینی ، اختلاف در تشکیل لگن ، کاهش رشد ، فقدان بال و پا ، رشد ناکافی چشم .

مناسب ترین شرایط نگهداری :

انبار مسقف و خشک خنک با تهویه مناسب ، دور از تابش نور  مستقیم خورشید ، دور از منابع آتش زا و حرارتی ، رعایت فاصله از دیوار انبار و سایر املاح ، بستن درب کیسه و ظرف پس از مصرف.

 

موارد احتیاط :

در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست مخاطات و چشم جلوگیری گردد، از دستکش ، لباس کار مناسب و ماسک استفاده شود.

وظایف ید :

نقش مهم در فعالیت غده تیروئید ، ممناعت از بیماری گواتر ، نقش در گردش خون ، باروری ، بلوغ جنسی .

علائم کمبود :

افزایش طول زمان جوجه کشی ، غیر طبیعی شدن اندازه غده تیروئید ، کاهش رشد ، کاهش تولید و اندازه تخم مرغ.